Lyrics

Naam e Muhammad mein Nukta Bhi mere Rab ko gawara nahin – lyrics

Naam e Muhammad mein Nukta Bhi mere Rab ko gawara nahin – lyrics

wo shams tashrif la rahe hain
wo shams tashrif la rahe hain

wo shams tashrif la rahe hain
wo shams tashrif la rahe hain

Naam e Muhammad mein Nukta Bhi mere Rab ko gawara nahin
farsh per Ho Jin ka Saya Bhi mere Rab ko gawara nahin

naam e Muhammad mein Nukta Bhi mere Rab ko gawara nahin
farsh per Ho Jin ka Saya Bhi mere Rab ko gawara nahin

wo shams tashrif la rahe hain
wo shams tashrif la rahe hain

wo shams tashrif la rahe hain
wo shams tashrif la rahe hain

hooro’n Malayak jinno basar sab geet unhen ke gaate Hain (2)
unki …………………..ye mere rab ko gawara nahin

wo shams tashrif la rahe hain
wo shams tashrif la rahe hain

wo shams tashrif la rahe hain
wo shams tashrif la rahe hain

naam e Muhammad mein Nukta Bhi mere Rab ko gawara nahin
farsh per Ho Jin ka Saya Bhi mere Rab ko gawara nahin

wo shams tashrif la rahe hain
wo shams tashrif la rahe hain

wo shams tashrif la rahe hain
wo shams tashrif la rahe hain

Maine ye Mana Yusuf hasi’n hain aaqa jaise par wo nahin hain(2)
Ho Koi duja mere nabi sa ye mere Rab ko gawara nahin

wo shams tashrif la rahe hain
wo shams tashrif la rahe hain

wo shams tashrif la rahe hain
wo shams tashrif la rahe hain

naam e Muhammad mein Nukta Bhi mere Rab ko gawara nahin
farsh per Ho Jin ka Saya Bhi mere Rab ko gawara nahin

wo shams tashrif la rahe hain
wo shams tashrif la rahe hain

wo shams tashrif la rahe hain
wo shams tashrif la rahe hain

Rab ke Karam se mera ejaz ahle sunnat Ho Gaya
unstaha ho gair ke dar Pe ye mere Rab ko gawara nain

wo shams tashrif la rahe hain
wo shams tashrif la rahe hain

wo shams tashrif la rahe hain
wo shams tashrif la rahe hain

naam e Muhammad mein Nukta Bhi mere Rab ko gawara nahin
farsh per Ho Jin ka Saya Bhi mere Rab ko gawara nahin

wo shams tashrif la rahe hain
wo shams tashrif la rahe hain

wo shams tashrif la rahe hain
wo shams tashrif la rahe hain

Read it: Ya Ilahi Rahem Farma Mustafa Ke Waste lyrics

Read it: Mustafa Khairul Wara Ho Naat lyrics

Related Articles

Back to top button